Βενετία Σκευοφύλακα
ΒΕΝΕΤΙΑ Μ. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ Μ. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ
Τηλ. 0030. 210. 7565.353   E-mail: vskev@yahoo.gr
... Ρόδος ιερά νήσος Ηλίου
... Ρόδος ιερά νήσος Ηλίου
... ηνεμόεσσα Κάρπαθος
... ηνεμόεσσα Κάρπαθος
Copyright © 2018 ·  All Rights reserved
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ
Βασίλης Ν. Χατζηβασίλης
Ένας ΛαΪκός Καλλιτέχνης
Από την Όλυμπο Καρπάθου
Αθήνα 2008

Ο Βασίλης Χατζηβασίλης ξεδίπλωσε στο τσιμέντο όλη την καλλιτεχνική του ευαισθησία. Χρησιμοποιώντας το τσιμεντοκονίαμα σε εξωτερικούς χώρους έφτιαξε οικόσημα, κάγκελα με περίτεχνο στόλισμα. Τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής του τα αφιέρωσε στη μεγάλη του αγάπη, την ζωγραφική.

Βασίλης Ν. Χατζηβασίλης
Βασίλης Ν. Χατζηβασίλης
Vasilis N. Hatzivasilis
A folk artist
From Olymppos of Karpathos
Athens 2008
Vasilis N. Hatzivasilis
Vasilis N. Hatzivasilis

Vasilis Hatzivasilis putting all his artistic passion and sensivity into creations on cement. He used it in exterior designs of coats of arms, ornate balustrades. He dedicated the last five years of his life to his great love, painting.

Vasilis N. Hatzivasilis
Ein Kunstler des Volkes
Aus Olympos auf Karpathos
Athens 2009

Vasilis N. Hatzivasilis
Vasilis N. Hatzivasilis
Vasilis Hatzivasilis legte er all seine kunstlerische  Leidenschaft und Sensibilit?t in Kreationen aus Zement. Er verwandte ihn bei Au?endekorationen und Wappen,fur kunstvoll verziert Balustraden.Widmete die letzten funf Jahre seines Lebens seiner gro?en Liebe, der Malerei.