Βενετία Σκευοφύλακα
ΒΕΝΕΤΙΑ Μ. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ Μ. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ
Τηλ. 0030. 210. 7565.353   E-mail: vskev@yahoo.gr
... Ρόδος ιερά νήσος Ηλίου
... Ρόδος ιερά νήσος Ηλίου
... ηνεμόεσσα Κάρπαθος
... ηνεμόεσσα Κάρπαθος
Copyright © 2018 ·  All Rights reserved
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ
ΤΑ Δ.Σ. ΤΗΣ "ΟΜΟΝΟΙΑΣ" ΑΠΕΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στις 10 Δεκεμβρίου 1991 αποφασίστηκε από 28 Απερίτες του λεκανοπεδίου η ίδρυση του
Συλλόγου Απεριτών Απεριτισσών Αττικής "Η ΟΜΟΝΟΙΑ". Το προσωρινό Δ.Σ. αποτέλεσαν οι:
Δημήτριος Μαραγκός: Πρόεδρος - Μιχαήλ Μικρός-Μικροπανδρεμένος: Γραμματέας - 
Νικήτας Παναγιώτου: Ταμίας. Με τις ενέργειες του αείμνηστου πληρεξούσιου δικηγόρου
Νίκου Χατζημιχάλη, στις 14 Μαρτίου 1992 ανακοινώθηκε στα μέλη η κατά Νόμον ίδρυση του
Συλλόγου. Το προοσωρινό Δ.Σ. προκήρυξε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής στις 4 Απριλίου 1992.
Παρατίθενται τα Δ.Σ. από το 1992 μέχρι σήμερα
4.4.1992 - 10. 4. 1994
Δημήτριος Μαραγκός: Πρόεδρος - Εμμανουήλ Ι. Παναγιώτου: Αντιπρόεδρος - Μιχαήλ Μικρός-
Μικροπανδρεμένος: Γεν. Γραμματέας - Λογοθέτης Λαμπρινός: Ταμίας  Βενετία Πετρίτη, Άννα
Τσέκου-Τρεμπέλα, Βάσω Τσαγγάρη: Μέλη.
Εμμανουήλ Σακελλαρίδης, Νίκος Χατζημιχάλης, Μιχαήλ Χιώτης: Αναπληρωματικά μέλη.
10. 4. 1994 - 5.5.1996
Δημήτριος Μαραγκός: Πρόεδρος - Εμμανουήλ Ι. Παναγιώτου: Αντιπρόεδρος,  Νίκος
Χατζημιχάλης: Γεν. Γραμματέας - Λογοθέτης Λαμπρινός: Ταμίας - Νικήτας Δ. Χρυσίδης, Άννα
Σακελλαρίδου, Φάνη Ζαράρη: Μέλη. 
Μαρία Πελεγρίνη, Άννα Τρεμπέλα, Ηλίας Καρακατσάνης: Αναπληρωματικά μέλη.
5.5.1996 - 10.5.1998
Εμμανουήλ Ι. Παναγιώτου: Πρόεδρος - Βάσω Τσαγγάρη: Αντιπρόεδρος - Κωνσταντίνος 
Κωνσταντινίδης: Γεν. Γραμματέας - Εύη Καμούτση-Μαυρολέων: Ταμίας  Καλλιόπη Τρεμπέλα:
Δημόσιες σχέσεις - Φελίς Μακρή: Σύνδ. Νεολαίας - Γιώργος Πρωτόπαπας: Οργαν. εκδηλώσεις. 
Μιχαήλ Μικρός-Μικροπανδρεμένος, Ηλίας Καρακατσάνης, Νιοτής Γιώργος: Αναπληρωματικά
μέλη. 
10.5.1998 - 16.4.2000
Ηλίας Καρακατσάνης: Πρόεδρος - Βενετία Πετρίτη: Αντιπρόεδρος - Ειρήνη Πρεάρη-Νικία:
Γεν. Γραμματέας - Εύη Καμούτση: Ταμίας - Φελίς Μακρή, Νικήτας Παναγιώτου, Γιώργος
Πρωτόπαπας: Μέλη.
Εύα Σκούλλου, Φανή Αμπελίδη: Αναπληρωματικά μέλη.
(Αλλαγή τον Ιούνιο και Οκτώβριο 1998)
Γιώργος Πρωτόπαπας: Αντιπρόεδρος - Εύα Σκούλλου: Ταμίας - Εύη Καμούτση: Μέλος.
16.4.2000 - 26.5.2002
Μιχάλης Μαυρολέων: Πρόεδρος - Μανώλης Τσαγγάρης: Α' Αντιπρόεδρος - Φελίς Μακρή: Β'
Αντιπρόεδρος - Βασίλης Μαραγκός: Γεν. Γραμματέας - Πόπη Ζαράρη-Νικολάου: Ταμίας -
Νικήτας Παναγιώτου: Ειδ. Γραμματέας - Μαίρη Αλεξιάδη: Κοσμήτωρ. 
Νίκος Νισύριος, Φάνη Πελεγρίνη, Ποθητός Σταματιάδης, Γιώργος Αμπελίδης:
Αναπληρωματικά μέλη.
26.5.2002 - 13.5.2004
Μιχάλης Μαυρολέων: Πρόεδρος - Μανώλης Τσαγγάρης: Α' Αντιπρόεδρος - Μαίρη Αλεξιάδη:
Β' Αντιπρόεδρος, - Πρεάρη Ειρήνη-Νικία: Γεν. Γραμματέας - Φάνη Πελεγρίνη: Ταμίας - Σοφία
Κωνσταντινίδου: Ειδ. Γραμματέας - Άννα Παναγιώτου: Κοσμήτωρ. 
Πόπη Λάμπρου, Ελένη Πρωτόπαπα: Υπεύθυνοι αίθουσας. 
(Αλλαγή τον Δεκέμβριο 2003)
Μανώλης Τσαγγάρης: Πρόεδρος - Μιχάλης Μαυρολέων: Α' Αντιπρόεδρος
13.5.2004 - 14.5.2006
Μιχάλης Μικρός-Μικροπανδρεμένος: Πρόεδρος - Βενετία Πετρίτη: Αντιπρόεδρος -
Εμμανουήλ Λάμπρος: Γεν. Γραμματέας και Σύνδεσμος Νεολαίας - Άννα Μαραγκού:
Κοσμήτωρ - Αναστασία Παναγιώτου: Ταμίας - Θέμης Νισύριος: Ειδ. Γραμματέας - Ζωή
Οικονομίδου: Σύμβουλος. 
Σταματίνα Νισύριου, Πόπη Χαλκιά, Ειρήνη Χιώτη-Λέσκοβιτς: Αναπληρωματικά μέλη. 
(Αλλαγή τον Οκτώβριο 2004 και Ιούνιο 2005)
Ειρήνη Χιώτη-Λέσκοβιτς: Γεν. Γραμματέας - Σταματίνα Νισύριου: Ειδ. Γραμματέας - Θέμης
Νισύριος: Σύμβουλος.
14.5.2006 - 11.5.2008
Μιχάλης Μικρός-Μικροπανδρεμένος: Πρόεδρος - Δημήτρης Τσαγγάρης: Αντιπρόεδρος -
Νίκος Ζανάκης: Γραμματέας - Χριστόφορος Σακελλαρίδης: Ταμίας  Βασίλης Νιοτής: Ειδ.
Γραμματέας - Γιώργος Χατζηαντωνίου: Υπεύθυνος Κοινωνικών Εκδηλώσεων - Βασίλης
Μικροπανδρεμένος: Υπεύθυνος Αίθουσας.
Μαρία Λάμπρου (Υπεύθυνη Νεολαίας), Αναστασία Σκλαβούνου, Βενετία Σκευοφύλακα:
Αναπληρωματικά μέλη. 
11.5.2008 - 9.5.2010
Άγγελος Καστρισιανάκης: Πρόεδρος - Γιώργος Νιοτής: Αντιπρόεδρος - Βενετία Σκευοφύλακα:
Γεν. Γραμματέας - Αφροδίτη Λάμπρου: Ταμίας - Αναστασία Σκλαβούνου: Σύνδεσμος ΣΑΚ -
Ευτυχία Σταματιάδη,  Ρηγοπούλα Ζανάκη: Σύνδεσμοι Νεολαίας. 
Φελίς Μακρή, Νικόλας Πελεγρίνης, Αλέκος Σταματιάδης: Αναπληρωματικά μέλη.
(Αλλαγή τον Μάιο 2009)
Γιώργος Νιοτής: Πρόεδρος - Αναστασία Σκλαβούνου: Αντιπρόεδρος και Σύνδεσμος ΣΑΚ -
Άγγελος Καστρισιανάκης: Μέλος.   
9.5.2010 - 29.4.2012
Τάνια Πελεγρίνη: Πρόεδρος -  Αναστασία Σκλαβούνου: Αντιπρόεδρος και Σύνδεσμος ΣΑΚ -
Βενετία Σκευοφύλακα: Γραμματέας - Αφροδίτη Λάμπρου: Ταμίας - Άγγελος Καστρισιανάκης,
Βασίλης Μικροπανδρεμένος, Αγγελική Ζερβουδάκη: Μέλη
Γιώργος Νιοτής, Παύλος Σκευοφύλακας, Φελίς Μακρή: Αναπληρωματικά μέλη.
(Αλλαγή τον Οκτώβριο 2010) 
Παύλος Σκευοφύλακας: Μέλος - Άγγελος Καστρισιανάκης: Αναπληρωματικό μέλος
29.4.2012 - 1.11.2014
Άννα Μαραγκού: Πρόεδρος -  Ειρήνη Κωνσταντινίδη: Αντιπρόεδρος - Βενετία Σκευοφύλακα:
Γραμματέας - Αφροδίτη Λάμπρου: Ειδ. Γραμματέας - Μαρία Καρακατσάνη-Αγάλου: Ταμίας -
Μαρία Πελεγρίνη, Φάνη Ζαράρη: Επί των Δημοσίων Σχέσεων.
Αναστασία Σκλαβούνου: Σύνδεσμος ΣΑΚ, Αγγελική Ζερβουδάκη και Αναστασία Παναγιώτου:
Υπεύθυνες παιδικού τμήματος - Αναπληρωματικά μέλη.
(Αλλαγή τον Μάιο 2013)
Ειρήνη Κωνσταντινίδη: Πρόεδρος - Άννα Μαραγκού: Αντιπρόεδρος - Αφροδίτη Λάμπρου: Ειδ.
Γραμματέας και Σύνδεσμος ΣΑΚ.
1.11.2014 - 9.10.2016
Βασίλης Μικροπανδρεμένος: Πρόεδρος - Σοφία Χήρας-Μικροπανδρεμένου: Αντιπρόεδρος -
Αλίκη Α. Διακίδη: Γραμματέας - Μαρία Καρακατσάνη-Αγάλου: Ταμίας - Νίκη Πρωτόπαπα-
Παλαιοχωρίτη, Αναστασία Διακομανώλη, Γιώργος Μ. Χιωτάκης: Μέλη.
Αφροδίτη Λάμπρου: Σύνδεσμος ΣΑΚ, Ελπίδα Τσαγκάρη-Σκευοφύλακα, Νίκος Ζανάκης:
Αναπληρωματικά μέλη.
(Αλλαγή τον Μάρτιο 2015)
Ελπίδα Τσαγκάρη-Σκευοφύλακα: Γραμματέας - Αφροδίτη Λάμπρου: Μέλος και Σύνδεσμος
ΣΑΚ.
(Αλλαγή τον Οκτώβριο 2015)
Σοφία Χήρας-Μικροπανδρεμένου: Πρόεδρος - Βασίλης Μικροπανδρεμένος: Αντιπρόεδρος
9.10.2016 -
Νίκη Παλαιοχωρίτη-Πρωτόπαπα: Πρόεδρος -  Μιχάλης Μαυρολέων: Αντιπρόεδρος - Αγγελική
Χρυσοχέρη-Μαραγκού: Γ .Γραμματέας - Σεβαστή Μακρή-Καγιούλη: Ταμίας -  Βενετία
Βελονάκη-Καμπούρογλου: Ειδ. Γραμματέας -  Αφροδίτη Λάμπρου: Υπεύθυνη Επικοιν. με ΣΑΚ
-  Ελπίδα Τσαγκάρη-Σκευοφύλακα: Υπ. Επικοιν. Διαδικτύου.
Μανώλης Τσαγκάρης, Σοφία Χήρας-Μικροπανδρεμένου, Βενετία Λαμπρινού-Χατζηαντωνίου:
Αναπληρωματικά μέλη.

Οι σημαντικότεροι σταθμοί της "ΟΜΟΝΟΙΑΣ" Αττικής, πέρα από την ίδρυσή της το 1992, είναι
η αγορά αίθουσας το 1997, η ανακαίνισή της, η σημαντική οικονομική ενίσχυση στην
Κοινότητα Απερίου για κατασκευή αιθουσών Γυμνασίου, για τον ηλεκτροφωτισμό της Μέσας
Βρύσης και στον Μητροπολίτη για ανακαίνιση των γραφείων της Μητρόπολης. Με
πρωτοβουλία της συνέρχεται το Ετήσιο Συνέδριο Απεριτών και ανεγείρεται η Νέα Πτέρυγα
Λυκείου. Από το 2004 εκδίδει την εφημερίδα "ΟΜΟΝΟΙΑ" σε συνεργασία με τις άλλες
"ΟΜΟΝΟΙΕΣ"  Η. Π. Α. και Απερίου και από το 2013 μόνο με την "ΟΜΟΝΟΙΑ" Απερίου. Έχει
επίσης στο ενεργητικό της πολλές επιτυχημένες εκδηλώσεις (Γίλλες, τιμώμενα πρόσωπα της
χρονιάς, βραβεία φοιτητών, σαρακοστιανά παιχνίδια, μακαρούνες). Η συστηματική
διδασκαλία της καρπάθικης παράδοσης στους χορούς και στο τραγούδι φέρνει στον Σύλλογο
τα μικρά παιδιά. Τέλος, πρωτοστάτησε στη καθιέρωση του τρίπτυχου εορτασμού της
Απελευθέρωσης της Καρπάθου στο νησί, στην διοργάνωση μαζί με τοπικούς και συλλογικούς
φορείς του εορτασμού για τα 180 χρόνια του Απερίτη Παραστάτη του 1821 Χατζη-Ηλία
Οικονόμου και στην κατασκευή μνημείου προς τιμήν του.
Τα μέλη των Δ.Σ. είχαν και έχουν τον ίδιο ζήλο και όρεξη για εθελοντική δουλειά όπως οι
πρόγονοί μας, αναδεικνύοντας τα μοναδικά χαρίσματα των Απεριτών και Απεριτισσών
Καρπάθου.