Βενετία Σκευοφύλακα
ΒΕΝΕΤΙΑ Μ. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ Μ. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ
Τηλ. 0030. 210. 7565.353   E-mail: vskev@yahoo.gr
... Ρόδος ιερά νήσος Ηλίου
... Ρόδος ιερά νήσος Ηλίου
... ηνεμόεσσα Κάρπαθος
... ηνεμόεσσα Κάρπαθος
Copyright © 2018 ·  All Rights reserved
Αρ. 50  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   2016
50s2
Σελ. 3 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο σπίτι του Χριστόφορου Σακελλαρίδη